Over Ynnovate

Zien we je tijdens de Future Forward nieuwjaarsborrel op dinsdag 29 januari 2019? Tijdens de borrel zullen we de Future Forward publicatie lanceren. Het magazine met daarin de resultaten van de Ynnovators Day >> Future Forward. Dit feestelijke moment wil je toch niet niet missen!? Klik op de foto voor meer info!

Bij de overheid volgen veranderingen elkaar steeds sneller op. Dit gaat gepaard met een flinke impact op de organisatie en vraagt om innovatie; nieuwe manieren van denken en handelen die de organisatie in staat stelt om succesvol in te spelen op de veranderende omgeving.

Innoveren is niet makkelijk, maar wel goed te structureren en daardoor te stimuleren. Onder het motto “Let’s challenge government” zet Ynnovate zich samen met het netwerk van Ynnovators actief in voor de realisatie van een innovatieve overheid door vernieuwende manieren van (samen)werken gebaseerd op principes zoals creative problem solving, scrum en design thinking. Het opleiden, ondersteunen en inzetten van Ynnovators bij innovatietrajecten is kenmerkend voor de Ynnovate aanpak.

Ynnovate is géén trainings- en/of evenementenbureau: we richten ons op nieuwe manieren om het innovatievermogen van overheidsorganisaties te vergroten waarbij het ontwikkelen van vaardigheden een belangrijk uitgangspunt is. Ynnovate is een “social enterprise”. Dat wil zeggen dat wij een deel van onze opbrengsten storten naar de Stichting Ynnovate Fonds. Deze stichting zet zich in voor het realiseren van meer innovatie bij de overheid.

Meer weten over Ynnovate? Lees dan meer over de Ynnovators en het overheidsbrede Ynnovators Netwerk. Bekijk ook eens de mijlpalen van Ynnovate sinds de oprichting in 2011 of bestel het boek Let’s Ynnovate!

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor de Ynnovate nieuwsbrief!

Ynnovators
Ynnovate Trainingen
Opdrachtgevers
Facebookvolgers

Comments are closed.