Innovatiesessie

Innovatie sessies collageYnnovate faciliteert regelmatig innovatieve bijeenkomsten waarbij onder procesbegeleiding wordt toegewerkt naar innovatieve ideeën en oplossingen. De kracht van deze bijeenkomsten is dat deelnemers worden uitgedaagd om hun perspectief te veranderen, waardoor nieuwe oplossingen voor het probleem worden gevonden. Daarnaast zorgt het gezamenlijk vinden van oplossingen voor commitment en draagvlak bij het probleem en de realisatie van de ideeën. 

Een innovatiesessie is een bijeenkomst van minimaal 4 uur waarbij een groep van maximaal 12 personen door middel van actieve en intensieve methodieken werkt aan het vinden van een out-of-the-box oplossing voor een specifiek vraagstuk. De sessie begint met een concrete vraagstelling. Beantwoording van deze vraag staat centraal tijdens de sessie. Een goed intakegesprek en voldoende aandacht voor vraagverheldering zijn van groot belang om te garanderen dat ideeën worden bedacht voor de juiste vraag en de resultaten van de sessie bruikbaar zijn De sessie zelf bestaat uit een intensief ideeëngeneratie en -selectieproces, waarbij wordt gewerkt aan concrete plannen van aanpak voor de vraagstelling.

Er zijn diverse manieren waarop een innovatiesessie vanuit Ynnovate kan worden vormgegeven, afhankelijk van het onderwerp, de samenstelling en grootte van de groep deelnemers en het gewenste resultaat. Afhankelijk van het vraagstuk kan voorafgaand aan de innovatiesessie een aparte intakesessie nodig zijn om het te behandelen vraagstuk samen met de groep helder te krijgen.

De kosten voor het laten faciliteren van een innovatiesessie door Ynnovate zijn afhankelijk van de opzet van de sessie en de benodigde voorbereidingstijd. Voor het vastleggen van de resultaten kan tevens gebruik gemaakt worden van videobeelden of getekende visuals. Heb je vanuit jouw organisatie of werkveld ook behoefte aan innovatieve ideeën voor een vraagstuk? Neem dan contact met ons op voor een intake.

Comments are closed.