10 toffe innovaties uit de Ynnovate methode

Als alle Ynnovators 1 innovatiesessie per jaar zouden begeleiden, dan zouden er in heel Nederland 4 sessies per dag plaatsvinden! Inclusief alle zon- en feestdagen! Dat is natuurlijk echt te gek en laat zien hoe onwijs veel impact het Ynnovators Netwerk maakt.

Maar dat betekent ook dat wij geen zicht meer hebben op alle resultaten… Van alle uitdagingen van werken bij Ynnovate, is dit voor ons als kernteam misschien wel de grootste. Onze lijst van 10 toffe innovaties is echt láng niet compleet. We weten dat er nog veel meer toffe innovaties gerealiseerd zijn, mindsets van collega’s zijn beïnvloed en innovatieve werkvormen worden gebruikt. Waarom we dan toch een lijst maken met 10 toffe innovaties? We willen een mooi overzicht geven van wat er mogelijk is met de Ynnovate methodiek. Van een werkgelegenheids-oplossing, tot vitaliteit en een werkgeluk festival, tot cultuur verandering, er komt van alles voorbij. En al die dingen zouden er nooit zijn geweest zonder de Ynnovators in de organisaties die het vuurtje hebben aangestoken. Ben je nieuwsgierig geworden? Lees dan hieronder de blog met 10 toffe innovaties!

 

1. Het springplank festival in Den Helder

Na deelname aan het innovatie traject 3-2-1-Co! van A&O fonds was het voor Ynnovator Leila van den Berg al snel duidelijk: de uitkomst die ze hadden na het doorlopen van deze 4 dagen was zó waardevol. Ze zette vervolgens alles op alles om vitaliteit en werkgeluk in Den Helder vol in de spotlights te krijgen.

Het resultaat: het springplank festival dat afgelopen juni bij de gemeente Den Helder plaats heeft gevonden. Twee dagen waarin alle medewerkers van de gemeente de keuze hadden uit meer dan 100 verschillende sprekers en workshops waarmee de medewerkers volledig geïnspireerd en geïnformeerd werden over alle kanten van vitaliteit en werkgeluk. Van het goede gesprek tot een loopbaancoach of vertegenwoordiger van het pensioenfonds, tot een workshop ademhaling, sporten of koken.

Extra leuk om ook een aantal oud-sprekers van eerdere edities van de Ynnovators day terug te zien, zoals Kevin Weijers en Ferenc van Damme, onze Innovation Squad’er Shannon Leloux en zelfs onze eigen Innovatiebooster Anouk, die vertelde over hoe Ynnovate zélf voor werkgeluk zorgt!

 

2. De innovatie trajecten bij de gemeente Westvoorne

Begin 2019 rinkelde bij ons de telefoon: de gemeente Westvoorne wil graag aan de slag met de innovatiecultuur. Dat is nogal een vraag, maar na een super tof gesprek met de stuurgroep stonden wij al snel te trappelen om met ze een heel innovatietraject in te gaan. In 1,5 jaar hebben vijf werkgroepen met medewerkers uit alle hoeken van de organisatie hun tanden gezet in een aantal grote thema’s. Veel van de innovatieve ideeën die hieruit kwamen, zijn inmiddels gerealiseerd. Zo is er na jaren eindelijk plek voor een vitaliteitsbudget, worden er grote stappen gezet in het klimaat op kantoor, komt er kunst aan de muur én zijn de vitaliteitsmaanden ingegaan met elke maand weer een nieuw thema. Een heuse verschuiving is het resultaat, medewerkers van de gemeente hebben nu de tools om pro-actief én innovatief om te gaan met uitdagingen die in een continu veranderende samenleving op hen af komen. Wat zijn we trots!

 

3. De onkruidverdelgers in Tholen

(voorbeeld uit het boek Let’s Ynnovate!)
De gemeente Tholen moest af van de chemische middelen waarmee ze onkruid bestreed. Om dat voor elkaar te krijgen, schakelde ze de hulp in van inwoners. Want een snelle rekensom leerde: in hun eentje zou dit niet lukken. Beleidsambtenaar Joost Krijger vertelt over het innovatieve project, waarbij hij in 2016 samen met Ynnovate een innovatiedag organiseerde. Centrale vragen tijdens die dag waren: hoe schoon moet de straat zijn en hoe organiseren we dat zo goedkoop mogelijk?

Door inwoners te betrekken en via een communicatiecampagne structureel de nieuwe regels uit te leggen, waarbij ze met veel voorbeelden en tips de nieuwe situatie hebben ingevoerd, ontstond er veel draagvlak en commitment. Doordat inwoners nu hun eigen stoepje doen, heeft de gemeente de financiële ruimte om chemievrij de andere stukken aan te  pakken.

Op de vraag of hij dit zonder Ynnovate had kunnen doen, twijfelt Joost: “Ik denk het niet. Kijk, we gaan heus wel vaker de straat op en betrekken inwoners bij onze plannen. Maar de vorm was dit keer zo anders. Dat gaf sowieso een bepaalde energie. Bovendien was het resultaat veel groter dan normaal.”

 

4. De structuur van innoverende medewerkers in Den Bosch

Vaak krijgen wij bij Ynnovate na een incompany training vragen over het praktische gedeelte van het zijn van een groep facilitators. Hoe bereiken onze collega’s ons? Hoe regelen we aanvragen en wie is daar verantwoordelijk voor? We vertellen dan steevast over de structuur in Den Bosch. Dit is misschien op het eerste gezicht een gekke innovatie in dit rijtje, maar als de definitie van innovatie, sneller, creatiever en slimmer werken is, dan hoort dit zeker thuis in deze blog. Bij de gemeente ‘s-Hertogenbosch hebben ze namelijk niet alleen maar Ynnovators, maar bijvoorbeeld ook Lean-specialisten, Agile coaches, intervisie-begeleiders en Scrum masters. Wat zij heel slim hebben gedaan, is dat ze de krachten van al deze innovatoren bundelen. Onder één coördinator (Ynnovator Ageeth Jooren) en gezamenlijk mailadres komen de vraagstukken binnen. Na een algemene intake wordt er gekeken welke methode het best past bij het vraagstuk en wordt gekeken wie van de procesbegeleiders tijd en zin heeft om het vraagstuk op te pakken. Zo worden er geen vraagstukken met de Ynnovate methodiek opgepakt die niet geholpen zijn met nieuwe, innovatieve oplossingen. Daarvoor hebben ze andere specialisten. Dit alles hebben ze samengevat in dit duidelijke overzicht. Als je het ons vraagt dus een katalysator voor succesvolle innovaties, die structuur van Den Bosch!

 

5. Zorghub van Werkse

Ynnovator Kirsten Vreugdenhil organiseerde een innovatiesessie met als doel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te krijgen. Uit deze sessie ontstond het idee de Zorghub. Hét idee waarmee ze 1 miljoen euro subsidie won om hun idee daadwerkelijk te realiseren. ZorgHub biedt zorgabonnementen aan voor ondersteunende taken zoals (klus)hulp, vervoer van en naar (zorg)afspraken en gezelschapsactiviteiten zoals wandelen.

Een fantastisch voorbeeld van een heel gaaf resultaat uit een innovatiesessie. En we zijn daarom ook mega trots op Kirsten! In mei 2020 volgde ze de Ynnovate training digitaal en greep de kans om, vrij kort daarna, een live innovatiesessie te begeleiden met beide handen aan. En hoe leuk dat ze dat deed met een Ynnovator (Friso Veltkamp) uit haar trainingsgroep!

 

6. Meierijstad: de meest innovatieve burgemeester en wethouders van Nederland (volgens ons ;) )

“Hoe kunnen we de beweging van vernieuwing en innovatie binnen de gemeente Meierijstad verder brengen?” Benieuwd naar mogelijke oplossingen begon Mirella Jacobs, programmamanager innovatie, organisatieontwikkeling en burgerparticipatie en daarnaast Ynnovator bij de gemeente Meierijstad, aan het Programma Innovatief Opdrachtgeverschap.

Mirella: ‘Samen met het volledige College van Burgemeester en Wethouders, de directie, de programmamanagers en de griffier van de gemeente Meierijstad volgen we het Programma Innovatief Opdrachtgeverschap van Ynnovate. Eigenlijk dus iedereen die een opdrachtgeversrol vervult binnen de gemeente. Het Programma helpt ons om de innovatieopdracht van de gemeente Meierijstad zo scherp mogelijk te krijgen Dat is een enorme winst. Onze gezamenlijk opdracht is om een beweging van vernieuwing te creëren die zich als een olievlek verspreidt in de organisatie en daarbuiten.’

Gedurende het programma doorloopt iedere deelnemer een innovatietraject op een eigen vraagstuk. Mirella: ‘Mijn innovatievraagstuk heb ik als volgt geformuleerd: ‘Hoe kan ik in mijn rol van opdrachtgever de juiste randvoorwaarden voor innovatie scheppen in een team?’ In de praktijk merk ik namelijk dat er een enthousiaste groep mensen is die openstaat voor innovatie en vernieuwing. Maar er is ook een groep mensen die zich afwachtend opstelt. Hoe kan ik ervoor zorgen dat zij meegaan in die innovatie-beweging?’

‘Door de Ynnovate-methodiek toe te passen, bekijk ik het vraagstuk vanuit een ander perspectief. Ik onderzoek wat de belemmeringen zijn van de betreffende collega’s om aan de slag te gaan met innoveren. Als ik dat weet kan ik er ook iets aan doen. Dat doe ik overigens niet alleen hoor, ik betrek er veel verschillende collega’s bij.’

‘Wat het ons verder oplevert is dat we inmiddels steeds meer dezelfde taal spreken. Heel belangrijk bij innovatie. We spreken bijvoorbeeld niet over mislukkelingen maar over ‘rakelingen’. Een idee is niet mislukt of fout maar het is net niet raak; een rakeling dus.’

Voor de gemeente Meierijstad organiseerden we het Programma Innovatief Opdrachtgeverschap in 2019/2020. In deze video vertellen deelnemers over hoe zij – na het doorlopen van het programma – tegen innovatie aankijken en wat hun ervaringen zijn geweest de afgelopen periode:

 

7. BuurtThuis voor verbinding met huurders

Begin 2018 kwamen twaalf medewerkers vanuit de woningcorporaties Mozaïek Wonen, Quawonen, Woonpartners, en Woonforte bij elkaar om te bedenken hoe ze beter de verbinding kunnen maken met huurders. Ynnovate begeleidde een gezamenlijk innovatietraject waar een divers samengesteld ideeteam aan de slag ging met dit vraagstuk. In de eerste innovatiesessie van anderhalve dag werd het vraagstuk verkend en werden oplossingen bedacht en uitgewerkt. Het testen van gekozen ideeën bij de doelgroep was hierbij een belangrijk onderdeel. Na het bedenken en kiezen van de ideeën is het ideeteam in drie vervolg(actie)sessies van een halve dag aan de slag gegaan met de realisatie van het idee BuurtThuis. Verschillende varianten van het generieke idee van het BuurtThuis zijn getest in de praktijk en uitgebouwd.

Inmiddels is bij twee woningcorporaties een daadwerkelijk BuurtThuis gerealiseerd. Een BuurtThuis is een thuis voor bewoners midden in de buurt. Een tijdelijke laagdrempelige (pop-up) plek waar bewoners en professionals elkaar ontmoeten. Het idee is dat bewoners elkaar hier ontmoeten, spreken en ideeën uitwisselen op een informele manier: het verlengstuk van de eigen huiskamer. Corporaties kunnen kiezen voor een vaste locatie of een mobiele variant en hun BuurtThuis flexibel aanpassen aan de hand van de behoeften van de betreffende buurt en bewoners.

 

8. Jeugdhulp Zwolle

(voorbeeld uit het boek Let’s Ynnovate!)
Wat is er nu écht nodig om jeugdhulp te verbeteren? In het innovatietraject Jeugd Zwolle in beweging, ging de gemeente Zwolle samen met ongeveer 65 partners uit de stad aan de slag. Deze reis startte met vier droomsafari’s waarin deelnemers op zoek gingen naar hun droombeeld voor de jeugd in Zwolle. Daarna volgde de verkenningsdag, waarop samen werd bepaald op welke thema’s prioriteit kregen en in het traject werden opgepakt. De periode daarna ging de groep uiteen in ideeteams, om concrete oplossingen te verzinnen én te realiseren. De vijf ideeën die zijn opgepakt door de ideeteams, hebben allemaal een plek gekregen binnen de uitvoering van de gemeente. Denk aan meer jongeren- en ouderenparticipatie op school, dat is opgenomen in de Ontwikkelagenda Passend Onderwijs. Een ander mooi voorbeeld van een idee dat is uitgevoerd, is ‘Zo zwaar als nodig, zo licht als mogelijk’. Waar het om draait is dat kinderen sneller en beter geholpen worden.

Wil je meer over dit traject lezen vanuit het perspectief van de opdrachtgever? Ed Anker, Wethouder gemeente Zwolle en Noortje de Boer, Beleidsambtenaar sociaal domein gemeente Zwolle vertellen vanaf bladzijde 75 in het boek Let’s Ynnovate! hun ervaringen met het doorlopen van het innovatietraject onder begeleiding van Ynnovate. Bestel het boek hier, als je het nog niet hebt!

 

9. Tinder for Talent

Dat de gemeente Lochem een gemeente is waar van alles gebeurt dat wisten wij al, maar weten jullie dat ook? Zo hebben zij vorig jaar mee gedaan aan 3-2-1-Co! editie Organisatiecultuur. Hun vraagstuk? Hoe kunnen we zorgen dat we elkaars talenten beter gaan benutten. De oplossing: Tinder for Talent!

De app richt zich op het ontdekken en inzetten van talent. En vervolgens ook op de ontwikkeling van talent. Het is een app waar medewerkers talenten aanbieden en vinden. Je zoekt talenten. Je vindt talenten. Je date talenten.

Tinder for Talent is eenvoudig toepasbaar, voor iedereen te gebruiken. Het zorgt ervoor dat collega’s met hun talent op de juiste plek aan de slag gaan. Dit geeft iedereen kansen om het beste uit zichzelf te halen. Ze krijgen er energie van en mensen komen in beweging. Zowel binnen de eigen functie als binnen de organisatie. ‘Gemiste’ talenten uit de organisatie worden ingezet waardoor de organisatie niet onnodig inhuurt. Gebruikers worden continue gevraagd naar ervaring en behoefte. De app wordt daarop aangepast. En medewerkers worden daarmee verleid om verder te kijken dan hun huidige taken binnen de afdeling. De mogelijkheden van Tinder for Talent worden steeds groter

Meer weten over dit initiatief dat nog volop in ontwikkeling is? Bekijk dan dit filmpje eens of neem contact op met Friso Veltkamp.

 

10. Helemaal in ons straatje!

Op de vraag “Hoe kunnen we het straatbeeld verbeteren”? hebben ze bij de gemeente Leiderdorp een innovatiecafé georganiseerd. De oplossing die het breedst gedragen werd, was het planten van voorjaarsbollen in de eerste halve meter van bosplantsoenen. Op die manier krijgt het onkruid minder kans om te woekeren en het zorgt in het vroege voorjaar voor een kleurrijk effect. Zonder het innovatiecafé waren we nooit op deze oplossing gekomen, zegt Ynnovator Ivette van der Wiel.

 

Heb jij nog mooie voorbeelden van innovaties binnen jullie organisaties? Laat het vooral weten in een reactie op social media!

Dit jaar vieren we het 10-jarig bestaan van het Ynnovators netwerk. We zijn dus helemaal in de ban van 10! In dit thema delen we de komende tijd van alles met jullie, zoals vandaag 10 toffe innovaties. Het 10-jarig bestaan gaan we natuurlijk groots vieren. Dat doen we met een heuse Ynnovate 10-daagse! Check hier alle info, kies je feestje en vier met ons mee!

This entry was posted in Blogpagina. Bookmark the permalink.

Comments are closed.