Het geheim achter meer creatieve ideeën?

De komende tijd zullen wij, vijf studenten Organisatiewetenschappen aan Tilburg University, jullie meenemen in de zoektocht naar de vraag hoe je eigen vertrouwen in je creatieve kunnen invloed heeft op je daadwerkelijke innovatieve gedrag, en welke rol jouw leidinggevende en werkdruk hierin kunnen spelen. Deze blogs komen voort uit ons onderzoek naar innovatie in de publieke sector. In de eerste blog gaan we het hebben over de invloed van de werknemer als individu op zijn of haar eigen innovatieve gedrag.

 

Dat innovatie belangrijk is hoeven we aan jullie als geen ander uit te leggen. In de wetenschap is het belang van innoveren volop aangetoond, ook binnen onze studie Organisatiewetenschappen is innovatie een hot topic. Ynnovate laat zien dat ook de publieke sector steeds meer aan het innoveren is. Er zijn veel verschillende factoren die kunnen bijdragen aan innovatie binnen organisaties. Maar in de meeste gevallen begint een innovatief idee bij één of meerdere personen samen die een creatief idee hebben, of dit nou een baanbrekende verandering is of een simpele aanpassing. Deze personen kunnen van buiten de organisatie komen, desalniettemin zijn het vaak de eigen werknemers die met creatieve ideeën komen. Doordat nieuwe ideeën voortkomen uit personen spelen werknemers, en dus ook jij, een belangrijke rol in de eerste stap naar innovatie voor de organisatie.

 

“De werknemer is cruciaal voor innovaties binnen een bedrijf”

 

In de praktijk zullen jullie ongetwijfeld ervaren dat innovaties niet zomaar ontstaan. Het is daarom erg belangrijk om meer inzichten te krijgen in hoe innovatie tot stand komt. Welke factoren zorgen er nu juist voor dat iemand wel of niet innovatief is en hoe kan innovatie gestimuleerd worden?

Ons onderzoek: van (zelf)vertrouwen tot innovatie

De werknemer is cruciaal voor innovaties binnen een bedrijf. Daarom is de basis relatie die centraal stond in ons onderzoek de relatie tussen creative self-efficacy (CSE) en innovative behavior. Creative self-efficacy (CSE) vertaald zich als het vertrouwen dat je hebt in je creatieve vermogen of kunnen. Iemand met een hoge CSE gelooft erin dat hij/zij creatieve doelen kan behalen. Innovative behavior, oftewel, innovatief gedrag duidt echter op het daadwerkelijk genereren, verspreiden en implementeren van innovatieve ideeën. Uit ons onderzoek (en andere wetenschappelijke studies) kwam onder andere naar voren dat hoe hoger iemands “creative kunnnen” is, hoe hoger iemands innovatieve gedrag is.

In ons onderzoek zijn we dieper ingegaan op de relatie tussen CSE en de verschillende dimensies van innovatief gedrag. Wij hebben innovatief gedrag gemeten aan de hand van de volgende facetten: idee generatie, idee verspreiding en idee implementatie. Uit ons onderzoek blijkt onder andere dat CSE vooral een belangrijke rol speelt in het genereren van ideeën, een mindere rol bij de verspreiding, en de minst belangrijke rol bij de implementatie van ideeën.

 

Wat betekent dit voor jou?

Goed nieuws: jij hebt zelf invloed op hoe innovatief je bent! Want, ondanks dat ‘creative self-efficacy’ een persoonlijkheidskenmerk is, kun je je ‘creative self-efficacy’ verhogen door middel van bijvoorbeeld trainingen. Deze trainingen hoeven niet te bestaan uit lange meerdaagse sessies, want onderzoek heeft namelijk bewezen dat een eendaagse creativiteitstraining het vertrouwen in het creatief vermogen al kan vergroten!

Daarnaast zijn er ook werkgerelateerde factoren die bewezen zijn bij te dragen aan je CSE. Zo kan autonomie een belangrijke rol spelen in het verhogen van je CSE. Wanneer je controle ervaart in je werk, en je de ruimte krijgt om eigen inbreng te geven, kan dit resulteren in een verhoogd vertrouwen in je creatieve kunnen.

De volgende blogs

Het goede nieuws is dus dat we zelf invloed hebben op hoe innovatief we zijn! Echter laat ons onderzoek ook zien dat de organisatie een belangrijke rol speelt. CSE heeft een variërende invloed op de dimensies van innovatief gedrag. Het verhogen van CSE is een oplossing wanneer er een tekort is aan het creëren van nieuwe ideeën. Daarentegen speelt CSE een minder grote rol wanneer er problemen zijn bij het implementeren van je eigen ideeën. Hierbij kunnen organisatiefactoren juist een belangrijke rol spelen. In de volgende blogs zullen we twee van deze organisatie factoren verder toelichten en wat hun invloed is op de relatie tussen CSE en innovatief gedrag.

Wij zouden geen studenten zijn, als we weten dat de praktijk wellicht andere ervaringen kent. Erg benieuwd zijn wij daarom naar jullie ervaringen met innovatief gedrag, en ben jij je er bewust van hoe zelfverzekerd je bent over je creatieve kunnen?

<Klik hier voor blog 2; Managers en innovatie: een gouden combinatie?>
<Klik hier voor blog 3; Het mysterie van werkdruk>
<Klik hier voor blog 4; Creativiteit en innovatie>

This entry was posted in Blogpagina. Bookmark the permalink.

Comments are closed.