Het mysterie van werkdruk

De komende tijd zullen wij, vijf studenten Organisatiewetenschappen aan Tilburg University, jullie meenemen in de zoektocht naar de vraag of het eigen vertrouwen in je creatieve kunnen invloed heeft op je daadwerkelijke innovatieve gedrag binnen de publieke sector, en welke rol de organisatie hierin speelt. Deze blogs komen voort uit een het onderzoek wat wij hebben uitgevoerd voor onze studie.

 

Nadat we in de eerste blog hebben besproken hoe belangrijk het eigen vertrouwen in je creatieve kunnen (CSE) is voor het verhogen van innovatief gedrag, hebben we in de vorige blog gekeken naar wat voor rol leidinggevenden hierin kunnen spelen. Een leidinggevende kan door middel van de juiste middelen en steun het positieve effect van CSE op innovatief gedrag versterken. Naast de rol die de leidinggevende kan spelen in het verhogen van innovatief gedrag, wordt ook vaak werkdruk genoemd als een factor die hier invloed op kan hebben. In deze blog zullen we het effect van werkdruk op innovatief gedrag op de werkvloer bespreken.

 

 

“In de wetenschappelijke literatuur is het aangetoond dat werkdruk tot een hoop negatieve effecten kan leiden, bijvoorbeeld: emotionele uitputting, slechte balans tussen werk en gezin en een verslechterd psychologisch en fysiek welzijn.”

 

Ons onderzoek

In ons onderzoek hebben wij werkdruk beschreven als de hoeveelheid werk die moet worden uitgevoerd binnen een bepaalde tijd. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de moeite die het kost om de taken te volbrengen. Dit laat dus zien dat er twee factoren meespelen bij werkdruk: kwantiteit en kwaliteit. De kwantiteit is gericht op de hoeveelheid werk, waarbij de kwaliteit zich verhoudt tot de mentale activiteit die het kost om de opgelegde taken te volbrengen. Wanneer we spreken over hoge werkdruk kan dit dus wijzen op heel veel werk, cognitief veel vragend werk of een combinatie hiervan. Daarnaast is werkdruk ook een subjectief begrip, iedereen is anders en iedereen ervaart werkdruk op een andere manier. In de wetenschappelijke literatuur is het aangetoond dat werkdruk tot een hoop negatieve effecten kan leiden, bijvoorbeeld: emotionele uitputting, slechte balans tussen werk en gezin en een verslechterd psychologisch en fysiek welzijn.

Onze verwachting was dat werkdruk een negatief effect zou hebben op de relatie tussen CSE en innovatief gedrag, omdat werkdruk ervoor kan zorgen dat je geen ruimte meer hebt voor andere taken, je hebt dus letterlijk minder tijd om je creatieve ideeën uit te werken. Daarnaast zorgt werkdruk ervoor dat werknemers gaan handelen naar bekende patronen, dit coping-gedrag leidt dus automatisch tot minder creatieve en innovatieve ideeën. Ondanks onze verwachtingen en de duidelijke situatieschets van wetenschappelijke theorie werd er geen negatief effect gevonden voor werkdruk. Hoe kan dit?

 

Werkdruk toch niet van belang?

De volgende theorieën zijn mogelijke verklaringen voor het verrassende resultaat dat werkdruk in ons onderzoek geen invloed bleek te hebben.
Ten eerste zou het kunnen dat werkdruk pas invloed gaat hebben op de werknemers en hun innovatieve gedrag op het moment dat werkdruk als extreem ervaren wordt. Uit ons onderzoek onder de gemeenten verspreid door Nederland, bleek dat werkdruk duidelijk ervaren werd, maar niet in extreme hoge niveaus.
Daarnaast zouden we het kunnen verklaren aan de hand van het coping-gedrag waar we het eerder over hadden. Uit ons onderzoek bleek dat werkdruk een positief direct effect heeft op idee implementatie. Op het moment dat mensen werkdruk ervaren vallen ze in vertrouwde patronen zodat ze om kunnen gaan met de druk. Echter, als deze werkdruk aanhoudt kan het zijn dat mensen hun gedragspatronen toch gaan aanpassen, zodat ze op lange termijn met de werkdruk om kunnen blijven gaan. Hierdoor worden er nieuwe en dus innovatieve manieren van werk ontwikkeld. De werkdruk zorgt ervoor dat deze ideeën ook daadwerkelijk sneller geïmplementeerd zullen worden.

 

Werkdruk en COVID-19

Een mooi voorbeeld van dit coping-gedrag is de niet meer weg te denken COVID-19 pandemie. Wij snappen dat je denkt; oh nee niet nog meer corona gesprekken, dit is een positief bericht! De corona crisis oefent veel druk uit op iedereen in Nederland. Specifiek voor werknemers heeft het veel gevolgen, omdat ze veel vanuit huis moeten werken. Hele organisatieprocessen staan op z’n kop. Zonder twijfel heeft de COVID-19 situatie ervoor gezorgd dat werknemers extra werkdruk ervaren. Ondanks deze ‘noodsituatie’, hebben we een hoop creatieve en innovatieve manieren van werken ontdekt. Een deel van de negatieve aspecten van de COVID-19 crisis worden omgezet in positieve initiatieven, waarvan de snelle switch naar online Ynnovate trainingen een mooi voorbeeld is. Hoewel het geen radicale innovaties zijn, zijn het wel vernieuwingen van de werkwijze die ontstaan zijn onder werkdruk.

 

Wat betekent dit voor jou/de praktijk?

Volgens ons onderzoek zou werkdruk weinig invloed hebben op het innovatieve gedrag van werknemers. Dit laat zien dat de rol die werkdruk speelt in innovatie wellicht gecompliceerder is dan verwacht. Zoals besproken is werkdruk een subjectief begrip, dat houdt in dat voor ieder individu werkdruk een ander effect kan hebben. Aan de ene kant zijn er werknemers die de alledaagse werkdruk misschien niet als extreem ervaren, wellicht zijn ze eraan gewend. Hierdoor kunnen we onze werkzaamheden uitvoeren en ons daarnaast bezighouden met innovatie. Aan de andere kant zijn er ook werknemers die werkdruk ervaren als tijds-belemmering voor innovatie. Als het doel is om het innovatieve gedrag van werknemers te vergroten, zal bekend moeten zijn welke mate van werkdruk ervaren wordt en of dit het innovatieve gedrag beïnvloedt. Erg benieuwd zijn wij daarom; hoe ervaren jullie het effect van werkdruk op jullie innovatieve gedrag? En wat heb je nodig om ondanks de werkdruk innovatief te kunnen zijn?

 

Deze blog laat zien dat werkdruk een gecompliceerde verhouding heeft met innovatie. Onderzoek in de toekomst moet hier meer duidelijkheid in bieden. In de volgende blog (de laatste alweer) gaan we meer in op andere factoren die ook van invloed kunnen zijn op het innovatieve gedrag van werknemers.

<Klik hier voor blog 1; Het geheim achter meer creatieve ideeën?>
<Klik hier voor blog 2; Managers en innovatie: een gouden combinatie?>
<Klik hier voor blog 4; Creativiteit en innovatie>

This entry was posted in Blogpagina. Bookmark the permalink.

Comments are closed.