Innovatie Café

Innovatie Cafe collageHet Innovatie Café – een Ynnovate methodiek geïnspireerd op Open Space – is een innovatieve vorm die ingezet kan worden wanneer er met een grotere groep mensen een breder thema of onderwerp nader verkent dient te worden. In het Innovatie Café staat het vinden van uitdagingen centraal. Tijdens het Innovatie Café worden deelnemers uitgedaagd in een interactieve setting met diverse rondes en verschillende groepssamenstellingen een thema verder te verkennen. Hierdoor krijgt de groep duidelijk wat de belangrijkste vraagstukken of uitdagingen zijn waar innovatie op nodig is.

De methodiek is met name geschikt voor groepen groter dan 30 personen (Ynnovate heeft ervaring met het begeleiden van Innovatie Cafés voor meer dan 100 deelnemers). Tijdens een Innovatie Café gaan kleinere teams het thema of onderwerp vanuit verschillende invalshoeken bekijken. Tijdens het proces wordt samen gekozen voor de belangrijkste uitdagingen. Het gezamenlijk vinden van deze uitdagingen zorgt voor commitment en draagvlak bij het probleem en de realisatie van de ideeën.

Ynnovate hecht veel waarde aan het vervolgtraject na een Innovatie Café om te voorkomen dat de gekozen uitdagingen niet verder worden opgepakt. Afhankelijk van de tijd die beschikbaar is voor het Innovatie Café zijn er daarom twee opties:


Innovatie Café van een halve dag (4 uur)

  • Opzet: in groepen aan de slag met probleemverkenning/vraagverheldering
  • Resultaat: inzicht in de belangrijkste vraagstukken en/of uitdagingen
  • Vereist natraject: een of meerdere innovatiesessie(s) om vernieuwende ideeën te genereren op de geformuleerde kernvragen
  • Optioneel natraject: ideeteamtraject of innovatieweek waarin deelnemers met de uitkomsten aan de slag gaan en de ideeën verder uitwerken en realiseren (meer info)


Innovatie Café van een hele dag (8 uur)

  • Opzet (ochtend): in groepen aan de slag met vraagverheldering/probleemverkenning
  • Opzet (middag): eerste aanzet tot het genereren van vernieuwende ideeën op de belangrijkste geformuleerde kernvragen of uitdagingen
  • Resultaat: een aantal eerste vernieuwende ideeën op de belangrijkste kernvragen van het thema
  • Optioneel natraject: ideeteamtraject of innovatieweek waarin deelnemers met de uitkomsten aan de slag gaan en de ideeën verder uitwerken en realiseren (meer info)

 

“Met het Innovatie Café heeft het Centrum voor
Mens en Luchtvaart een vliegende start gegeven
aan een reeks innovatieve projecten.” 

Adam de Jong, Centrum voor Mens en Luchtvaart, Ministerie van Defensie

Heb je vanuit jouw organisatie of werkveld ook behoefte aan verkenning van een vraagstuk en heb je interesse in het Innovatie Café? Neem dan contact met ons op voor een intake: contact@ynnovate.it

Comments are closed.