Innoveren met eigen mensen, kennis en middelen

In Nederland zijn 380 gemeenten die allemaal te maken hebben met een snel veranderende omgeving. Monique Verbeek, strategisch adviseur bij het projectmanagementbureau van de gemeente Utrecht, weet daar gelukkig wel raad mee. Zij ontwikkelde met collega Lars Schotel een Leergang Innovatie voor Leidinggevenden en liep daarbij per toeval op tegen de Innovatie Game van Ynnovate. Wat bleek? Een perfecte combinatie!

Wat doet de gemeente Utrecht met veranderingen?
‘Aanpakken! Als er zo veel ontwikkelingen op je afkomen dan móet je daar wat mee. Wij merkten dat we genoeg mensen in huis hebben die affiniteit hebben met innoveren maar dat een nieuw idee vaak bleef hangen in de onderzoeksfase. Het was tijd voor een volgende stap, een nieuwe manier van denken en vooral een kwestie van doen. Om onze medewerkers en hun ideeën verder te brengen, trainden we onze leidinggevenden in het geven van ruimte voor innovatie en het daadwerkelijk realiseren daarvan.’

“Het was tijd voor een volgende stap. De stap naar een organisatie waarin innovatie kan gedijen en waar fouten maken mag. Slim innoveren. Samen met burgers, medewerkers, experts en leveranciers.”

Van bovenaf beginnen?
‘Ja en nee. Tijdens een masterclass voor onze directeuren is bewustzijn ontstaan over de noodzaak van innoveren, de mogelijkheden van de nieuwe technologische ontwikkelingen en de meerwaarde voor onze organisatie en de stad. Daaruit is de behoefte gekomen om leidinggevenden verder op te leiden zodat zij in staat zijn om innovatiekracht te organiseren en te faciliteren, in álle lagen van de organisatie. En dus kreeg het projectmanagementbureau de vraag om iets te organiseren. Samen met een collega ben ik gestart met het ontwikkelen van een vijfdaagse Leergang Innovatie speciaal voor onze midden-managers.’

Hoe kwam je bij de Innovatie Game van Ynnovate uit?
‘Heel toevallig eigenlijk. Ik zocht op internet met de termen ‘innovatie’ en ‘leidinggevenden’ en kwam erachter dat daar niet veel van is. Wél kwam ik de Innovatie Game van Ynnovate tegen. Een interactieve manier die heel erg ingaat op de verschillende rollen die er binnen een organisatie zijn: medewerkers, klanten, leidinggevenden … dat trok meteen m’n aandacht en leek perfect aan te sluiten bij onze leergang. De game vormde een mooie aanvulling binnen onze leergang, vooral omdat we daarin gebruikmaken van de Design Thinking-methode, een manier van innoveren waarbij de klant centraal staat. Net als de Innovatie Game.’

Welk effect had de Innovatie Game bij jullie?
‘De eerste twee dagen van onze leergang stonden in het teken van reflectie en theorie, waarbij we met z’n allen steeds beaamden hoe belangrijk de klant is. Op de derde dag verzorgde Ynnovate bij ons de Innovatie Game. We stonden direct in de doe-modus. De opdracht was om fictief een nationale feestdag te bedenken waarbij we rekening moesten houden met alle rollen. Er kwam zóveel op ons af dat we ondanks de mooie voornemens uit dag 1 en 2 van onze leergang zó weer in onze oude patronen vervielen en de klant uit het oog raakten. Beetje jammer! Sterker nog, de klant had ons niet meer nodig en organiseerde het feestje vervolgens zelf wel.’

“We mochten een feestje organiseren, maar raakten de gasten compleet uit het oog. Beetje jammer!”

Wat heeft de Innovatie Game jullie opgeleverd?
‘Het heeft onze leidinggevenden vooral bewustzijn opgeleverd over wat je vanuit je eigen rol kunt betekenen in een innovatieproces. Daarnaast hebben we ervaring opgedaan in andermans rollen: hoe voelt het om een medewerker te zijn, wat doet bepaald gedrag met het project of met de klant? Tenslotte was het een mooie bijkomstigheid dat de deelnemers – een gemêleerde groep uit de gemeente – elkaar beter hebben leren kennen en echt een groep zijn geworden.’

Wat is je het meest bijgebleven?
‘Het kwartetspel. De opdracht aan de deelnemers was om de organisatie iets terug te geven van hun opgedane ervaringen. Ze hebben heel leuk zelf een kwartetspel ontwikkeld met alle do’s en dont’s van de verschillende rollen in de organisatie. Bovendien hebben ze daarin belangrijke elementen uit de Innovatie Game verwerkt, zoals het belang van opdrachtgeverschap, het uitstellen van oordeel, en de voorwaarden voor innovatie binnen een organisatie. Op de laatste dag van de leergang hebben ze het kwartetspel met andere collega’s uit de organisatie gespeeld en hen al doende iets meegegeven uit de leergang en de Innovatie Game.’

“Het liefst innoveren wij zoveel mogelijk met eigen mensen, kennis en middelen.”

Hoe gaat het nu (verder)?
‘Naast dat Ynnovate bij ons de Innovatie Game verzorgde, hebben zij ons ook – met allerlei leuke oefeningen en theorie – de kunst van het creatief denken bijgebracht. Hierdoor zijn we beter in staat om ideeën te bedenken op elkaars vraagstukken, vooral waar het gaat om het belang van opdrachtgeverschap, onze eigen rol als manager en wat we zelf kunnen doen om innovatie te stimuleren. Ons doel was en is altijd om zoveel mogelijk met eigen kennis en kunde te ontwikkelen. Zo creëren we binnen ons eigen stadskantoor een netwerkconstructie van mensen waarmee we blijvend kunnen innoveren!’

Over de Innovatie Game

De Innovatie Game is een interactieve manier om te ervaren wat op alle niveaus in de organisatie nodig is voor innovatie. Vragen als ‘Hoe beïnvloeden cultuur en structuur ons om te innoveren?’ en ‘Hoe passen we dat in onze eigen (werk)omgeving toe?’ komen daarbij aan de orde.

“In één dag ontdekken hoe je gezamenlijk een innovatief resultaat neerzet en daarna de vertaalslag maken naar de kansen en knelpunten van innovatie in je eigen (werk)omgeving.”

Na afloop van de Innovatie Game heb je als groep inzicht in hoe je je eigen organisatie beter geschikt kunt maken voor innovatie, met daarbij een paar heel concrete vervolgstappen. De Innovatie Game kan op alle niveaus gespeeld worden, maar is met name geschikt voor top- en/of middenmanagement.

Wil je meer weten over het organiseren Innovatie Game in jouw organisatie? Op de pagina Innovatie Game vind je hierover meer informatie.

april 2018
Geschreven door Charlotte Kroone

This entry was posted in Innovatie Game, Interview opdrachtgever. Bookmark the permalink.

Geef een antwoord