De Ynnovate-methode

Ynnovate = innovatie, in aanpak, energie en resultaat. Wij zien innovatie niet als doel op zich, maar als een manier om te komen tot vernieuwende ideeën en inzichten bij uitdagingen waar de organisaties in de publieke sector mee te maken krijgen.

Na jaren experimenteren en leren in de praktijk hebben we de Ynnovate-methode ontwikkeld. Een methodiek die je in een aantal stappen meeneemt in de concrete aanpak van een innovatieproces. De Ynnovate-methode kenmerkt zich door mensen zélf te laten bedenken welke knelpunten moeten worden opgelost en gezamenlijk te komen tot vernieuwende oplossingen en een nieuwe aanpak. Hierbij gebruiken we een arsenaal aan creatieve technieken, die niet alleen leiden tot veel energie en plezier, maar ook tot een snel en goed resultaat.

Naast dat Ynnovate organisaties begeleid binnen trajecten, leiden we medewerkers ook op tot Ynnovators door middel van de Ynnovate facilitator training en de training Ynnovate in je werk. De Ynnovators zijn in staat om innovatief te denken en te handelen bij hun eigen vraagstukken, pakken hun werkzaamheden op een innovatieve manier aan (training Ynnovate in je werk) en kunnen daarnaast hun kennis en vaardigheden ook toepassen voor anderen door innovatieprocessen met behulp van de Ynnovate-methode te begeleiden in hun eigen organisatie (Ynnovate facilitator training).

Meer weten?
light-bulb-7 In het boek Let’s Ynnovate! lees je meer over de methodiek en hoe we vanuit Ynnovate innovatie concreet handen en voeten geven
light-bulb-7 In onze Video Bites delen we op Youtube door middel van korte videos werkvormen vanuit de Ynnovate-methode
light-bulb-7 Door middel van de Ynnovate Blogs delen we onze visie op innovatie en vernieuwing bij de publieke sector

 

Comments are closed.