De methode

In 2011 zijn we Ynnovate gestart vanwege een belangrijke missie: meer werk maken van innovatie bij de overheid. In het manifest dat we in april 2011 publiceerden, stond daarover te lezen:

“De toekomst heeft voor de overheid nogal wat in petto: discussies over de grootte, kosten en kwaliteit van de publieke sector volgen elkaar in rap tempo op. Met de vergrijzing en ontgroening op komst, wordt de roep om efficiency steeds luider. Een efficiency die alleen gerealiseerd kan worden door werk te maken van een groter innovatievermogen binnen de overheid. De basisgedachte van Ynnovate is dat innovatie begint met het creëren van mogelijkheden. Mogelijkheden in tijd, geld en verantwoordelijkheid, maar ook in denken en handelen door bestaande drempels weg te nemen. Ruimte voor flexibiliteit. Dit vergt creativiteit en een bepaalde mate van ‘loskomen’ gestimuleerd door nieuwe manieren van denken en werken.”

Het oude manifest kun je hier terugvinden. In 2019 hebben we een nieuw Innovatie Manifest geschreven dat zich richt op het vergroten van de innovatiekracht van het netwerk.

Wij verbinden vernieuwers aan elkaar

Vanuit Ynnovate wilden we mensen die werkzaam zijn bij de overheid én die voorop willen lopen bij het realiseren van vernieuwing aan elkaar te verbinden. Om zo meer slagkracht te hebben in het daadwerkelijk realiseren van meer vernieuwing. Deze mensen zijn de Ynnovators: enthousiaste medewerkers in de publieke sector die innovatief denken en werken binnen hun eigen organisaties. De Ynnovators zijn getrainde innovatieprocesbegeleiders die de Ynnovate-methode kunnen toepassen op vraagstukken.

In alle hoeken en gaten van de publieke sector kom je Ynnovators tegen: gemeentes, onderwijsinstellingen, zorgorganisaties, provincies en het Rijk. Samen zetten zij zich in voor meer innovatie binnen het publieke domein, om zo van binnenuit te vernieuwen. Dit doen ze onder andere door het begeleiden van innovatiesessies: bijeenkomsten van minimaal een dagdeel waarin een groep aan de slag gaat met een probleem en door creatieve ideetechnieken tot een innovatieve oplossing komt. Maar Ynnovators zetten de geleerde technieken niet alleen in tijdens innovatiesessies. Ze gebruiken deze ook binnen vergaderingen, workshops, de aanpak van projecten of gesprekken met collega’s. Juist door steeds te zoeken naar makkelijke manieren waarop je de dagelijkse dingen in je werk anders kunt doen, creëer je vernieuwing en verandering.

Vanuit Ynnovate verbinden we Ynnovators met elkaar. Onze basisgedachte is dat alleen door samen te werken aan innovatie bij de publieke sector we echte verandering kunnen realiseren. Naast het ondersteunen en het verder laten groeien van het Ynnovators Netwerk begeleiden we vanuit Ynnovate ook innovatietrajecten bij  publieke organisaties. Dit doen we met name wanneer er geen Ynnovators in de organisatie actief zijn of de opdracht zodanig groot is dat de Ynnovators die niet zelfstandig kunnen oppakken. We begonnen Ynnovate als initiatief naast ons werk bij de overheid. Inmiddels is Ynnovate uitgegroeid naar een fulltime organisatie. Check vooral ook deze pagina voor een actueel overzicht van alle activiteiten die we organiseren.

Hoe word je Ynnovator?

Heel simpel: na het volgen van de Ynnovate Training mag je jezelf Ynnovator noemen en ben je lid van het Ynnovators Netwerk. Tijdens de Ynnovate Training word je intensief begeleid in het leren en toepassen van de Ynnovate-methodiek. Door deze aanpak ben je in staat om bij uitdagingen of moeilijke opdrachten anders te denken en te handelen en standaardpatronen te doorbreken. Daarnaast kun je na deelname aan de training een innovatieproces voor anderen begeleiden. In de besloten Facebook- en LinkedIn- groepen worden tussen Ynnovators ervaringen gedeeld en ontstaan samenwerkingen tussen verschillende publieke organisaties. Dat is het mooie van het netwerk: er is een enorme gedrevenheid en bereidheid om kennis en ervaringen te delen en elkaar te helpen om vernieuwing daadwerkelijk te realiseren.

Waarom alleen het publieke domein?

Een vraag die ons regelmatig gesteld wordt: ‘Waarom is Ynnovate er alleen voor de publieke sector?’ Een logische vraag, want de manier van werken en de innovatiemethodiek die we ontwikkeld hebben, zou ook goed werken bij commerciële organisaties. Toch hebben wij ervoor gekozen al onze energie te steken in het innoveren van publieke organisaties.

De reden? Allereerst omdat we zelf gewerkt hebben bij de overheid. We hebben een passie voor de publieke sector en kennen de context van de vraagstukken waar deze organisaties mee worstelen. We weten dat publieke vraagstukken een gedegen innovatieaanpak nodig hebben om verder te komen, met focus op resultaat. Daarbij geloven we in de kracht van binnenuit. Niet steeds externe adviesbureaus invliegen, maar investeren in de vaardigheden van eigen medewerkers om ook op de lange termijn te kunnen vernieuwen.

Comments are closed.