Verbeter de wereld, begin bij jezelf

‘Hoe kunnen we de beweging van vernieuwing en innovatie binnen de gemeente Meierijstad verder brengen?’ Benieuwd naar mogelijke oplossingen begon Mirella Jacobs, programmamanager innovatie, organisatieontwikkeling en burgerparticipatie en daarnaast Ynnovator bij de gemeente Meierijstad, aan het Programma Innovatief Opdrachtgeverschap.

Mirella: ‘Samen met het volledige College van Burgemeester en Wethouders, de directie, de programmamanagers en de griffier van de gemeente Meierijstad volgen we het Programma Innovatief Opdrachtgeverschap van Ynnovate. Eigenlijk dus iedereen die een opdrachtgeversrol vervult binnen de gemeente.

Vanuit de filosofie ‘Verbeter de wereld, begin bij jezelf’ willen we laten zien dat we innovatie een belangrijk thema vinden. Als gemeente hebben wij namelijk te maken met verschillende maatschappelijke uitdagingen. Denk aan vraagstukken over de energietransitie of voedselverspilling. Maar ook intern spelen er vraagstukken die om een andere manier van denken en werken vraagt. Daarom vinden we het belangrijk om ook in de top van de organisatie aan de slag te gaan met innovatie.’

‘Vanuit de filosofie ‘Verbeter de wereld, begin bij jezelf’
willen we laten zien dat we innovatie een belangrijk thema vinden’

Innovatielijn doorzetten

Bij de gemeente Meierijstad zijn inmiddels 20 Ynnovators actief. ‘Waar ik er dus één van ben, vertelt Mirella enthousiast. ‘De Ynnovate-methodiek is ons dus niet onbekend. Doordat het bestuur nu het programma volgt, trekken we de innovatielijn door in de organisatie. ‘We realiseren ons namelijk dat wij als opdrachtgevers een belangrijke rol spelen in het innovatieproces.’

Goed voorbeeld doet volgen

Gevraagd naar wat de gemeente wil bereiken met het Programma Innovatief Opdrachtgeverschap vertelt Mirella: ‘We proberen gunstige omstandigheden te creëren voor vernieuwing in de gemeente. En tegelijkertijd willen we een goed voorbeeld zijn voor de rest van de organisatie. Goed voorbeeld doet immers volgen en veel innovatieve ideeën ontstaan op de werkvloer.’

De winst

‘Het Programma helpt ons om de innovatieopdracht van de gemeente Meierijstad zo scherp mogelijk te krijgen’, vervolgt Mirella. ‘Dat is een enorme winst. Onze gezamenlijk opdracht is om een beweging van vernieuwing te creëren die zich als een olievlek verspreidt in de organisatie en daarbuiten.’

Randvoorwaarden voor innovatie

Gedurende het programma doorloopt iedere deelnemer een innovatietraject op een eigen vraagstuk. Mirella: ‘Mijn innovatievraagstuk heb ik als volgt geformuleerd: ‘Hoe kan ik in mijn rol van opdrachtgever de juiste randvoorwaarden voor innovatie scheppen in een team?’ In de praktijk merk ik namelijk dat er een enthousiaste groep mensen is die openstaat voor innovatie en vernieuwing. Maar er is ook een groep mensen die zich afwachtend opstelt. Hoe kan ik ervoor zorgen dat zij meegaan in die innovatie-beweging? Dat ben ik nu samen met anderen verder aan het uitwerken in de praktijk.’

Ander perspectief

‘Door de Ynnovate-methodiek toe te passen, bekijk ik het vraagstuk vanuit een ander perspectief. Ik onderzoek wat de belemmeringen zijn van de betreffende collega’s om aan de slag te gaan met innoveren. Als ik dat weet kan ik er ook iets aan doen. Dat doe ik overigens niet alleen hoor, ik betrek er veel verschillende collega’s bij.’

Dezelfde taal
‘Wat het ons verder oplevert is dat we inmiddels steeds meer dezelfde taal spreken. Heel belangrijk bij innovatie. We spreken bijvoorbeeld niet over mislukkelingen maar over ‘rakelingen’. Een idee is niet mislukt of fout maar het is net niet raak; een rakeling dus.’

‘We spreken niet over mislukkelingen
maar over ‘rakelingen’

Meerdere wegen leiden naar Rome

Onderdeel van het Programma is dat deelnemers kritisch kijken naar hun rol als opdrachtgevers in het innovatieproces. ‘Voor mij betekent innovatief opdrachtgeverschap dat ik open sta voor verschillende oplossingen voor ingewikkelde vraagstukken, aldus Mirella. ‘Er is niet één manier maar er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Het is heel verfrissend om eens naar een vraagstuk te kijken waar je buikpijn van krijgt en jezelf af te vragen ‘wat zou Sinterklaas nu doen of hoe pakt Pipi Langkous dit aan?’

Aanrader

‘Wij ronden het programma in september af, maar ik kan het andere gemeenten echt aanraden om met Ynnovate aan de slag te gaan en om het Programma Innovatief Opdrachtgeverschap te gaan doen. Zeker als er al Ynnovators in de organisatie actief zijn. Je haalt zoveel meer uit je medewerkers. Het mooie is dat je samen vernieuwing tot stand kunt brengen. En dat het resultaat gedragen wordt vanuit alle lagen in de organisatie’, besluit Mirella.

 

Programma Innovatief Opdrachtgeverschap

Het vijfdaagse programma Innovatief Opdrachtgeverschap is geschikt voor proactieve en ervaren leidinggevenden, projectleiders en bestuurders die meer ruimte willen geven aan innovatie, daar zelf mee aan de slag willen gaan en als opdrachtgever fungeren voor vraagstukken of projecten in de organisatie waar een innovatieve aanpak bij nodig is.

Gedurende het programma leer je in vijf dagen wat het betekent om een goede opdrachtgever voor innovatieprojecten te zijn. Wat zijn de stappen van het innovatieproces en wat is jouw rol als opdrachtgever in iedere stap? Je leert de juiste condities te scheppen voor je medewerkers en hoe je een innovatief klimaat creëert waar vernieuwing alle kans krijgt.

This entry was posted in Interview opdrachtgever, Programma Innovatief Opdrachtgeverschap, Ynnovator aan het woord. Bookmark the permalink.

Comments are closed.